• En yeniler

  PHP Sef Link (SEO) Fonksiyonu

  PHP Sef Link (SEO) Fonksiyonu


  internette gezerken sef link kullanan birçok sitede yanlış fonksiyon yada fonksiyona eksik karekter girildiği için url'lerin doğru düzgün çalışmadığını gördüm bu yüzden bende çoğu dili destekleyen ve en stabil şekilde çalişan sef link fonksiyonumumu paylaşmak istedim umarum işinize yarayacaktır.

  Peki ne işe yarar bu fonksiyon ?

  Kullanıcı dostu url’ler oluşturmak için türkçe veya diğer diller ile yazılmış metinlerinizi derleyemeye yarar. Sadece yapmanız gereken fonksiyona parametre olarak metninizi göndermeniz olacaktır fonksiyonda size url'de kullanılabilecek değeri verecektir


  function seo($str, $options = array()) {
   $str = mb_convert_encoding((string)$str, 'UTF-8', mb_list_encodings());
   $defaults = array(
   'delimiter' => '-',
   'limit' => null,
   'lowercase' => true,
   'replacements' => array(),
   'transliterate' => true
   );
   $options = array_merge($defaults, $options);
   $char_map = array(
   
   /* German */
   'Ä' => 'Ae', 'Ö' => 'Oe', 'Ü' => 'Ue', 'ä' => 'ae', 'ö' => 'oe', 'ü' => 'ue', 'ß' => 'ss',
   'ẞ' => 'SS',
  
   /* latin */ 
   'À' => 'A', 'Á' => 'A', 'Â' => 'A', 'Ã' => 'A', 'Ä' => 'A', 'Å' => 'A', 'Ă' => 'A', 'Æ' => 'AE', 
   'Ç' => 'C', 'È' => 'E', 'É' => 'E', 'Ê' => 'E', 'Ë' => 'E', 'Ì' => 'I', 'Í' => 'I', 'Î' => 'I',
   'Ï' => 'I', 'Ð' => 'D', 'Ñ' => 'N', 'Ò' => 'O', 'Ó' => 'O', 'Ô' => 'O', 'Õ' => 'O', 'Ö' =>
   'O', 'Ő' => 'O', 'Ø' => 'O','Ș' => 'S','Ț' => 'T', 'Ù' => 'U', 'Ú' => 'U', 'Û' => 'U', 'Ü' => 'U', 'Ű' => 'U',
   'Ý' => 'Y', 'Þ' => 'TH', 'ß' => 'ss', 'à' => 'a', 'á' => 'a', 'â' => 'a', 'ã' => 'a', 'ä' =>
   'a', 'å' => 'a', 'ă' => 'a', 'æ' => 'ae', 'ç' => 'c', 'è' => 'e', 'é' => 'e', 'ê' => 'e', 'ë' => 'e',
   'ì' => 'i', 'í' => 'i', 'î' => 'i', 'ï' => 'i', 'ð' => 'd', 'ñ' => 'n', 'ò' => 'o', 'ó' =>
   'o', 'ô' => 'o', 'õ' => 'o', 'ö' => 'o', 'ő' => 'o', 'ø' => 'o', 'ș' => 's', 'ț' => 't', 'ù' => 'u', 'ú' => 'u',
   'û' => 'u', 'ü' => 'u', 'ű' => 'u', 'ý' => 'y', 'þ' => 'th', 'ÿ' => 'y',
  
   /* latin_symbols */ 
   '©' => '(c)',
  
   /* Greek */
   'α' => 'a', 'β' => 'b', 'γ' => 'g', 'δ' => 'd', 'ε' => 'e', 'ζ' => 'z', 'η' => 'h', 'θ' => '8',
   'ι' => 'i', 'κ' => 'k', 'λ' => 'l', 'μ' => 'm', 'ν' => 'n', 'ξ' => '3', 'ο' => 'o', 'π' => 'p',
   'ρ' => 'r', 'σ' => 's', 'τ' => 't', 'υ' => 'y', 'φ' => 'f', 'χ' => 'x', 'ψ' => 'ps', 'ω' => 'w',
   'ά' => 'a', 'έ' => 'e', 'ί' => 'i', 'ό' => 'o', 'ύ' => 'y', 'ή' => 'h', 'ώ' => 'w', 'ς' => 's',
   'ϊ' => 'i', 'ΰ' => 'y', 'ϋ' => 'y', 'ΐ' => 'i',
   'Α' => 'A', 'Β' => 'B', 'Γ' => 'G', 'Δ' => 'D', 'Ε' => 'E', 'Ζ' => 'Z', 'Η' => 'H', 'Θ' => '8',
   'Ι' => 'I', 'Κ' => 'K', 'Λ' => 'L', 'Μ' => 'M', 'Ν' => 'N', 'Ξ' => '3', 'Ο' => 'O', 'Π' => 'P',
   'Ρ' => 'R', 'Σ' => 'S', 'Τ' => 'T', 'Υ' => 'Y', 'Φ' => 'F', 'Χ' => 'X', 'Ψ' => 'PS', 'Ω' => 'W',
   'Ά' => 'A', 'Έ' => 'E', 'Ί' => 'I', 'Ό' => 'O', 'Ύ' => 'Y', 'Ή' => 'H', 'Ώ' => 'W', 'Ϊ' => 'I',
   'Ϋ' => 'Y',
  
   /* Turkish */
   'ş' => 's', 'Ş' => 'S', 'ı' => 'i', 'İ' => 'I', 'ç' => 'c', 'Ç' => 'C', 'ü' => 'u', 'Ü' => 'U',
   'ö' => 'o', 'Ö' => 'O', 'ğ' => 'g', 'Ğ' => 'G',
  
   /* Russian */
   'а' => 'a', 'б' => 'b', 'в' => 'v', 'г' => 'g', 'д' => 'd', 'е' => 'e', 'ё' => 'yo', 'ж' => 'zh',
   'з' => 'z', 'и' => 'i', 'й' => 'j', 'к' => 'k', 'л' => 'l', 'м' => 'm', 'н' => 'n', 'о' => 'o',
   'п' => 'p', 'р' => 'r', 'с' => 's', 'т' => 't', 'у' => 'u', 'ф' => 'f', 'х' => 'h', 'ц' => 'c',
   'ч' => 'ch', 'ш' => 'sh', 'щ' => 'sh', 'ъ' => '', 'ы' => 'y', 'ь' => '', 'э' => 'e', 'ю' => 'yu',
   'я' => 'ya',
   'А' => 'A', 'Б' => 'B', 'В' => 'V', 'Г' => 'G', 'Д' => 'D', 'Е' => 'E', 'Ё' => 'Yo', 'Ж' => 'Zh',
   'З' => 'Z', 'И' => 'I', 'Й' => 'J', 'К' => 'K', 'Л' => 'L', 'М' => 'M', 'Н' => 'N', 'О' => 'O',
   'П' => 'P', 'Р' => 'R', 'С' => 'S', 'Т' => 'T', 'У' => 'U', 'Ф' => 'F', 'Х' => 'H', 'Ц' => 'C',
   'Ч' => 'Ch', 'Ш' => 'Sh', 'Щ' => 'Sh', 'Ъ' => '', 'Ы' => 'Y', 'Ь' => '', 'Э' => 'E', 'Ю' => 'Yu',
   'Я' => 'Ya',
   '№' => '',
  
   /* Ukrainian */
   'Є' => 'Ye', 'І' => 'I', 'Ї' => 'Yi', 'Ґ' => 'G', 'є' => 'ye', 'і' => 'i', 'ї' => 'yi', 'ґ' => 'g',
  
   /* Czech */
   'č' => 'c', 'ď' => 'd', 'ě' => 'e', 'ň' => 'n', 'ř' => 'r', 'š' => 's', 'ť' => 't', 'ů' => 'u',
   'ž' => 'z', 'Č' => 'C', 'Ď' => 'D', 'Ě' => 'E', 'Ň' => 'N', 'Ř' => 'R', 'Š' => 'S', 'Ť' => 'T',
   'Ů' => 'U', 'Ž' => 'Z',
  
   /* Polish */
   'ą' => 'a', 'ć' => 'c', 'ę' => 'e', 'ł' => 'l', 'ń' => 'n', 'ó' => 'o', 'ś' => 's', 'ź' => 'z',
   'ż' => 'z', 'Ą' => 'A', 'Ć' => 'C', 'Ę' => 'e', 'Ł' => 'L', 'Ń' => 'N', 'Ó' => 'O', 'Ś' => 'S',
   'Ź' => 'Z', 'Ż' => 'Z',
  
   /* Romanian */
   'ă' => 'a', 'â' => 'a', 'î' => 'i', 'ș' => 's', 'ț' => 't', 'Ţ' => 'T', 'ţ' => 't',
  
   /* Latvian */
   'ā' => 'a', 'č' => 'c', 'ē' => 'e', 'ģ' => 'g', 'ī' => 'i', 'ķ' => 'k', 'ļ' => 'l', 'ņ' => 'n',
   'š' => 's', 'ū' => 'u', 'ž' => 'z', 'Ā' => 'A', 'Č' => 'C', 'Ē' => 'E', 'Ģ' => 'G', 'Ī' => 'i',
   'Ķ' => 'k', 'Ļ' => 'L', 'Ņ' => 'N', 'Š' => 'S', 'Ū' => 'u', 'Ž' => 'Z',
  
   /* Lithuanian */
   'ą' => 'a', 'č' => 'c', 'ę' => 'e', 'ė' => 'e', 'į' => 'i', 'š' => 's', 'ų' => 'u', 'ū' => 'u', 'ž' => 'z',
   'Ą' => 'A', 'Č' => 'C', 'Ę' => 'E', 'Ė' => 'E', 'Į' => 'I', 'Š' => 'S', 'Ų' => 'U', 'Ū' => 'U', 'Ž' => 'Z',
  
   /* Vietnamese */
   'Á' => 'A', 'À' => 'A', 'Ả' => 'A', 'Ã' => 'A', 'Ạ' => 'A', 'Ă' => 'A', 'Ắ' => 'A', 'Ằ' => 'A', 'Ẳ' => 'A', 'Ẵ' => 'A', 'Ặ' => 'A', 'Â' => 'A', 'Ấ' => 'A', 'Ầ' => 'A', 'Ẩ' => 'A', 'Ẫ' => 'A', 'Ậ' => 'A',
   'á' => 'a', 'à' => 'a', 'ả' => 'a', 'ã' => 'a', 'ạ' => 'a', 'ă' => 'a', 'ắ' => 'a', 'ằ' => 'a', 'ẳ' => 'a', 'ẵ' => 'a', 'ặ' => 'a', 'â' => 'a', 'ấ' => 'a', 'ầ' => 'a', 'ẩ' => 'a', 'ẫ' => 'a', 'ậ' => 'a',
   'É' => 'E', 'È' => 'E', 'Ẻ' => 'E', 'Ẽ' => 'E', 'Ẹ' => 'E', 'Ê' => 'E', 'Ế' => 'E', 'Ề' => 'E', 'Ể' => 'E', 'Ễ' => 'E', 'Ệ' => 'E',
   'é' => 'e', 'è' => 'e', 'ẻ' => 'e', 'ẽ' => 'e', 'ẹ' => 'e', 'ê' => 'e', 'ế' => 'e', 'ề' => 'e', 'ể' => 'e', 'ễ' => 'e', 'ệ' => 'e',
   'Í' => 'I', 'Ì' => 'I', 'Ỉ' => 'I', 'Ĩ' => 'I', 'Ị' => 'I', 'í' => 'i', 'ì' => 'i', 'ỉ' => 'i', 'ĩ' => 'i', 'ị' => 'i',
   'Ó' => 'O', 'Ò' => 'O', 'Ỏ' => 'O', 'Õ' => 'O', 'Ọ' => 'O', 'Ô' => 'O', 'Ố' => 'O', 'Ồ' => 'O', 'Ổ' => 'O', 'Ỗ' => 'O', 'Ộ' => 'O', 'Ơ' => 'O', 'Ớ' => 'O', 'Ờ' => 'O', 'Ở' => 'O', 'Ỡ' => 'O', 'Ợ' => 'O',
   'ó' => 'o', 'ò' => 'o', 'ỏ' => 'o', 'õ' => 'o', 'ọ' => 'o', 'ô' => 'o', 'ố' => 'o', 'ồ' => 'o', 'ổ' => 'o', 'ỗ' => 'o', 'ộ' => 'o', 'ơ' => 'o', 'ớ' => 'o', 'ờ' => 'o', 'ở' => 'o', 'ỡ' => 'o', 'ợ' => 'o',
   'Ú' => 'U', 'Ù' => 'U', 'Ủ' => 'U', 'Ũ' => 'U', 'Ụ' => 'U', 'Ư' => 'U', 'Ứ' => 'U', 'Ừ' => 'U', 'Ử' => 'U', 'Ữ' => 'U', 'Ự' => 'U',
   'ú' => 'u', 'ù' => 'u', 'ủ' => 'u', 'ũ' => 'u', 'ụ' => 'u', 'ư' => 'u', 'ứ' => 'u', 'ừ' => 'u', 'ử' => 'u', 'ữ' => 'u', 'ự' => 'u',
   'Ý' => 'Y', 'Ỳ' => 'Y', 'Ỷ' => 'Y', 'Ỹ' => 'Y', 'Ỵ' => 'Y', 'ý' => 'y', 'ỳ' => 'y', 'ỷ' => 'y', 'ỹ' => 'y', 'ỵ' => 'y',
   'Đ' => 'D', 'đ' => 'd',
  
   /* Arabic */
   'أ' => 'a', 'ب' => 'b', 'ت' => 't', 'ث' => 'th', 'ج' => 'g', 'ح' => 'h', 'خ' => 'kh', 'د' => 'd',
   'ذ' => 'th', 'ر' => 'r', 'ز' => 'z', 'س' => 's', 'ش' => 'sh', 'ص' => 's', 'ض' => 'd', 'ط' => 't',
   'ظ' => 'th', 'ع' => 'aa', 'غ' => 'gh', 'ف' => 'f', 'ق' => 'k', 'ك' => 'k', 'ل' => 'l', 'م' => 'm',
   'ن' => 'n', 'ه' => 'h', 'و' => 'o', 'ي' => 'y',
  
   /* Serbian */
   'ђ' => 'dj', 'ј' => 'j', 'љ' => 'lj', 'њ' => 'nj', 'ћ' => 'c', 'џ' => 'dz', 'đ' => 'dj',
   'Ђ' => 'Dj', 'Ј' => 'j', 'Љ' => 'Lj', 'Њ' => 'Nj', 'Ћ' => 'C', 'Џ' => 'Dz', 'Đ' => 'Dj',
  
   /* Azerbaijani */
   'ç' => 'c', 'ə' => 'e', 'ğ' => 'g', 'ı' => 'i', 'ö' => 'o', 'ş' => 's', 'ü' => 'u',
   'Ç' => 'C', 'Ə' => 'E', 'Ğ' => 'G', 'İ' => 'I', 'Ö' => 'O', 'Ş' => 'S', 'Ü' => 'U',
    
   );
   $str = preg_replace(array_keys($options['replacements']), $options['replacements'], $str);
   if ($options['transliterate']) {
   $str = str_replace(array_keys($char_map), $char_map, $str);
   }
   $str = preg_replace('/[^\p{L}\p{Nd}]+/u', $options['delimiter'], $str);
   $str = preg_replace('/(' . preg_quote($options['delimiter'], '/') . '){2,}/', '$1', $str);
   $str = mb_substr($str, 0, ($options['limit'] ? $options['limit'] : mb_strlen($str, 'UTF-8')), 'UTF-8');
   $str = trim($str, $options['delimiter']);
   return $options['lowercase'] ? mb_strtolower($str, 'UTF-8') : $str;
  }

  Kullanımı 

  $deger = "Scorpiol";
  echo seo($deger);
  

  Bu yazıyı sitenizde/forumunuzda paylaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz..
  Scorpiol


  Hiç yorum yok

  Post Bottom Ad

  Sayfamıza Hoş Geldiniz Takipte Kalınız... Scorpiol Kimdir?

  X
  Oxygen Chrome